Daj Boh šťastia všetkým ľuďom

Daj Boh šťastia všetkým ľuďom

Pri príležitosti slávnostnejšiehom prežitia vianočných sviatkov, obec Zázrivá pripravila pre našich spoluobčanov vianočné vystúpenie pod názvom „ Daj Boh šťastia všetkým ľuďom“, ktoré sa konalo 29.12.2013 o 16 hod. v kultúrnom dome. V programe sa predstavila naša Fsk Kýčera a Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca. Vo svojom programe nám priblížili krásne, dnes už aj zabudnuté ľudové zvyky, ktoré sa konali od Ondreja až do nového roka. Kultúrnym domom znel nádherný spev vianočných piesní, vinšov a kolied. Veľmi pekne  by som chcela poďakovať všetkým , ktorí prišli a spolu s nami strávili krásne chvíle, ale hlavne účinkujúcim, ktorí venovali svoj voľný čas a pripravili toto vianočné vystúpenie. Na záver sme si všetci  spolu zaspievali a popriali všetkým šťastný a požehnaný rok 2014.

Daj Boh šťastia všetkým ľuďom

Daj Boh šťastia všetkým ľuďom