Ďakujeme účastníkom rybárskej brigády

Ďakujeme účastníkom rybárskej brigády čistenia brehu – koryta, stavba kaskád na prítoku Zázrivky – Čerťäž, medzi starým a novým cintorínom, ktorá sa konala v sobotu 17.06.2023. Konkrétne Milanovi Juríkovi a parťákovi od susedov z Českej republiky Milošovi Haklovi. Chlapi super deň to bol. Kaskáda č.1 hotová na komplet.

Kontakt pre komunikáciu ohľadom vody a znečistenia, erózie či podmývanie brehu: Marek Plančo 0903 844 179, muskarskyklubdk@gmail.com  – rybárky hospodár MO SRZ Dolný Kubín