Ďakujeme všetkým účastníkom 5. brigády

Ďakujeme všetkým účastníkom 5. brigády, ktorá sa konala 27.06.2023 pri čistení chodníkov na cintoríne a to konkrétne:

Katke Gaššovej
Gitke Jurčíkovej
Katke Krškovej
Monike Krškovej
Jurkovi Zaťkovi
Paľkovi Mahútovi ml.
Albínovi Pazderovi
Katke Cingelovej
Elenke Falátovej
Milke Flajsovej
Paľkovi Mahútov
Janke Mahútovej
Majke Vránovej
Zdenke Prílepkovej
Marke Hlavienkovej
Žofke Karcolovej

Za občerstvenie ďakujeme aj  Radkovi Štyrákovi.