Ďakujeme za pomoc a zároveň pozývame na ďalšiu 4. brigádu na čistenie chodníkov na cintoríne.

Ďakujeme všetkým účastníkom brigády, ktorá sa konala 21.06. 2023 pri čistení chodníkov na cintoríne a to konkrétne:
Marke Haviarovej
Žofke Karcolovej
Beátke Fašánkovej
Katke Krškovej
Janke Mahútovej
Paľkovi Mahútovi

Veľké ďakujeme patrí aj Simonke Zápotočnej rod. Žúborovej za zakúpenie postreku proti burine a Paľkovi Mahútovi ml. za prevedenie postreku na chodníkoch. Ďakujem patrí aj Zuzke Timanovej, ktorá nám napiekla šišky 😊.
Zároveň Vás Chceme poprosiť o účasť na ďalšej v poradí 4. brigádu ktorá bude 24.06.2023 t.j. sobota. Stretneme sa o 08:00 hod. pri starom kostolíku. Zoberte si zo sebou potrebné náradie.