Oprava schodíkov pri hlavnom kríži

Ďakujeme dobrovoľníkom za zakúpenie vrecovaného betónu a opravu schodíkov pri hlavnom kríži na Novom cintoríne.