Darovanie 2% z dani právnických a fyzických osôb pre ZZPO

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z.

Darovanie 2% z dani právnických a fyzických osôb pre Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. so sídlom v Tvrdošíne.

Aj v roku 2013 môžu nášmu združeniu právnické osoby /firmy, zamestnávatelia/, fyzické osoby – podnikatelia /živnostníci/ ale aj zamestnanci venovať 2% zo svojej už odvedenej dane za rok 2012. Tieto peniaze, tak ako po minulé roky použijeme na činnosť ZZPO, o.z., na aktivity poriadané naším združením v prospech občanov so zdravotným hendikepom a s nepriaznivým zdravotným stavom v regióne Oravy.
Pre darcov, ktorí sú zamestnaní:
Prikladáme tlačivo – V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi potvrdenie o výške zaplatenej dane a následne zamestnanec vyplní naše pripojené tlačivo a spoločne obidve tlačivá odovzdá na daňový úrad v lehote do 30.4.2013. Toto tlačivo je aj na internetovej stránke www.zzpo.webnode.sk

Pre fyzické osoby – živnostníkov:
V príslušnom tlačive daňového priznania je časť, kde subjekt uvedie mimovládnu organizáciu, ktorej chce venovať 2% z podielu zaplatenej. Pokiaľ sa darca rozhodne nám venovať 2% alebo ich časť, môže vpísať údaje nášho združenia /názov združenia, adresu, IČO/ do koloniek a tak poukáže podiel dane nášmu združeniu. Preto je vhodné, aby aj týmto osobám ste odovzdali pripojené tlačivo, kde majú údaje o našom združení, potrebné na vyplnenie svojho daňového priznania. Daňové priznanie sa podáva do 31.3.2013

Pre právnické osoby – firmy (postup ako u živnostníkov+upozornenie):
V príslušnom tlačive daňového priznania je časť, kde môže právnická osoba, firma poukázať podiel zaplatenej dane prijmateľovi, teda aj nášmu združeniu. Čiže ak by sa firma tak rozhodla, do daňového priznanie vpíše údaje o našom združení /názov združenia, adresu, IČO/.
U právnickej osoby však výška podielu je závislá od skutočnosti, či firma v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 darovala alebo nedarovala finančné prostriedky na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ale to je už záležitost danej právnickej osoby.

tlačivo – V Y H L Á S E N I E

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu.