Deň ľudovej rozprávky

Deň ľudovej rozprávky

V rámci Mesiaca knihy a Týždňa slovenských knižníc sa  pre 1.stupeň základnej školy a pre 5. a 6. ročník druhého stupňa základnej školy uskutočnilo podujatie. Témou boli Regionálne povesti a oboznámenie sa so slovenskou literatúrou. O nezvyčajnú atmosféru dopoludnia sa postaral  autor  Povestí  spod Rozsutca pán Miroslav Karcol. Pre deti bolo zážitkom prostredníctvom autorskej besedy vidieť autora týchto povestí. Autor v nej spomína na miestne povesti o vzniku Zázrivej. Sú to miesta, ku ktorým sa povesti viažu. Sú v nich  zachytené neuveriteľné príbehy obyčajných zázrivských ľudí, ktorí tu pred nami žili so svojimi každodennými radosťami a starosťami v rôznych životných situáciách. Žiaci bližšie spoznali tohto nášho rodáka, zaujímavého autora a pútavého rozprávača.

Deň ľudovej rozprávky

Deň ľudovej rozprávky