Deň matiek je príležitosťou poďakovať za lásku

Pri slove – mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli. Tešila sa z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti. Za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Chceme Vám poďakovať za každú rozprávku, každú pieseň zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť ten správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.
Milan Rúfus vo svojej Modlitbe za rodičov v závere hovorí … veď dve rúčky od Teba máme, dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame. Nuž každému dieťaťu želáme za každú mamu, aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne, aby sa Vás mohli celý život držať obidvomi, lebo je to naozaj tak, že matkine ruky sú nikým a ničím nenahraditeľné. Dňa 7. mája 2024 sme v našej obci v kultúrnom dome slávili Deň matiek, na ktorý sme pozvali všetky naše mamičky a starké. V úvode sme sa prihovorili našim mamám, kde sme vyzdvihli ich obetavosť, lásku a nenahraditeľnosť. Po príhovore nasledoval prednes básne venovaný všetkým mamám. K tomuto nádhernému sviatku im prišli popriať veľa zdravia, šťastia a lásky deti z Materskej školy Zázrivej, taktiež základnej školy aj žiaci Základnej umeleckej školy v Zázrivej, ktoré si pripravili pásmo piesní, veršov a tancov. Každá mamička dostala kvietok ako symbol vďaky . Ich sviatok sme im spríjemnili aj malým občerstvením.

Úprimne ďakujeme všetkým mamičkám za to, že prišli s nami osláviť ich krásny sviatok ako aj všetkým účinkujúcim, organizátorom , ktorí svojou účasťou podporili toto krásne podujatie.