Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Obec Zázrivá pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovala pre našich starkých v nedeľu 20.10.2013 o 12.30 posedenie s kultúrnym programom a malým občerstvením. Na úvod sa našim starkým prihovoril pán starosta JUDr. Matúš Mních a potom nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili naši škôlkari, žiaci Základnej školy a Fsk Kýčera, ktorý pohladil ich srdcia nádhernými piesňami. Našim starkým prajeme, aby objavili vo svojom živote veľa krásnych chvíľ, našli pokoj v duši, aby ich v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších, aby nepoznali samotu a každý deň stretli človeka. Niekedy milé slovo a vďačný úsmev má cenu zlata. Úprimne im prajeme, aby boli ešte dlhé roky zdraví  a šťastní, aby nikdy nepocítili samotu a aby sa vždy našiel človek, ktorý bude kráčať s nimi a nie len vedľa nich.

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

 

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Viac vo fotogalérii tu: