Deň Zeme

22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenuli Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa obec Zázrivá zapojila do čistenia svojho okolia. Pracovníci menších obecných služieb vyčistili úsek zhruba 4 km popri hlavnej ceste „od Sokola“ po dolinskú križovatku. Nazbierali vyše 30 vriec rôzneho odpadu, niečo okolo pol tony, prevažne plastové fľaše, pneumatiky, plechovky…

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do čistenia našej obce a veríme, že životné prostredie nám nie je  ľahostajné a rok čo rok nájdeme v prírode menej veci čo tam nepatria.