Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou

Neobyčajné stretnutia s literatúrou

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. Sedem krátkych rozprávok sprevádzaných poetickými ilustráciami naznačuje, že naozaj dôležité a cenné sú skutočné potreby (domov, jedlo, láska) a so zbytočnosťami (zdanie, zhon, sláva) je zakaždým len veľa neužitočného trápenia.
Pre 2. stupeň základnej školy to bolo pásmo Slovenská súčasná literatúra – Ako si vychovať brata.  Ide o súbor poviedok od vydavateľstva Perfekt, ktoré vyhodnotila detská porota.  Poviedky napísali začínajúci spisovatelia, ale aj už známi autori detských kníh.  Knižka prostredníctvom príbehov uvádza deti do sveta rôznych hrdinov, ktorí zápasia s podobnými problémami – vtip a iskra poviedok im dodávajú  odvahu a nádej na riešenie vlastných problémov.
Vzdelávacie akcie  dopĺňajú školský výchovno-vzdelávací proces  a  aj my sme  prostredníctvom  vedomostného Vševedkovského literárneho testu  a hlasného čítania chceli  vzbudiť u žiakov  záujem o knihy a priblížiť im  nových súčasných , svetových a slovenských autorov.

Neobyčajné stretnutia s literatúrou

Neobyčajné stretnutia s literatúrou

Neobyčajné stretnutia s literatúrou

Neobyčajné stretnutia s literatúrou