Dobrovoľné testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Zázrivá – aktualizácia

Veľká zmena, Dolnokubínsky okres sa testovať nemusí.
Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22585096/velka-zmena-dolnokubinsky-okres-sa-testovat-nemusi.html

Napriek aktuálnej informácii ponechávame obe odberové miesta otvorené, pre tých ktorí majú záujem o testovanie. Odberové miesta budú otvorené v sobotu v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Vážení občania,
v zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 17.01.2021, sa bude v obci Zázrivá, v dňa 30.01.2021 t.j. zajtra v sobotu bude konať testovanie na ochorenie COVID-19. 

V obci Zázrivá budú zriadené dve odberové miesta:
1. odberové miesto je zriadené v novej budove Základnej školy Zázrivá, na prízemí.
Do tohto odberného miesta sú zaradení občania z osady Stred.

2. odberné miesto je zriadené v budove kultúrneho domu.
Do tohto odberného miesta budú zaradené osady Petrová, Demkovská, Končitá, Havrania, Kozinská a Plešivá, Biela, Dolina, Ráztoky a Grúne.

Odberové miesta budú otvorené v sobotu v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod

Prednostne budú otestovaní občania s trvalým pobytom v obci Zázrivá.
Občania starší ako 15 rokov sa musia preukázať občianskym preukazom.

Odporúča sa, aby sa testovania zúčastnili občania vo veku od 15 do 65 rokov, hlavne tí občania, ktorí pre povahu svojej práce musia cestovať:
Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať o tom potvrdenie nie staršie ako 90 dní.