Furmanské preteky

Furmanské preteky

Furmanské preteky

Salaš Syrex Zázrivá Vás srdečne pozýva na Furmanské preteky poriadané pod záštitou obce Zázrivá – dňa 27.12.2014 začiatok 09:00 hod, Salaš Syrex Zázrivá (Rovná hora)
organizátor Syrex s.r.o., spoluorganizátor  Pavol Kitaš kontakt 0905 375 120.

Disciplíny
Záprah pár
1.disciplína najrýchlejší pár cez prekážky,
2.disciplína- záťaž na saniach,
3. Disciplína- silová súťaž,
Záprah po jednom koni
1.disciplína najrýchlejší cez prekážky
2.disciplína záťaž na saniach,
3. Disciplína- silová záťaž

vstupné 2 € –  deti do desať rokov vstup voľný

Furmanské preteky

 

Furmanské preteky