Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej

Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej

Na organizáciu kultúrnych podujatí, obnovu historických pamiatok a zveľadenie prírodného prostredia poskytne Slovenská sporiteľňa obciam prostredníctvom Nadácie Pontis až 70 000 eur. Do  druhého ročníka grantovému programu „Obce bližšie k vám“ sa prihlásilo až 210 žiadateľov, z ktorých odborná komisia vybrala a finančne podporí 26 najlepších projektov.

Vďaka grantu vo výške 7 000 eur si budeme môcť zrekonštruovať starý kostolík. Starý kostolík v cintoríne je zrúcanina kostola, ktorý vyhorel v roku 1934 a od tých čias chátra. V roku 2012 obec síce  zrekonštruovala vežu, no múry potrebujú okamžitú rekonštrukciu, pretože inak hrozí zrútenie stavby. Starý kostolík je nielen pamiatkou na dejiny obce, ale aj miestom stretávania sa jej obyvateľov a návštevníkov či priestorom na organizáciu podujatí.

Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej

História našej obce má už niekoľko storočí, pričom posledným „pamätníkom“ týchto dôb, okrem niekoľko posledných zachovaných stromov, je starý kostolík. V obci nemáme žiadny starší objekt. Práve realizácia projektu „Rekonštrukcia starého kostolíka v Zázrivej“ nám umožní zachrániť ho pred fatálnym poškodením a následnou deštrukciou. Fixácia muriva a jeho zabezpečenie pred pádom okrem samotnej záchrany dedičstva našich predkov, prináša aj viac bezpečnosti pre návštevníkov tohoto pietneho miesta.
Veríme, že realizácia tohoto projektu sa premietne do dôb nasledujúcich generácií, a aj našim potomkom tak zachová starý kostolík, aj s jeho atmosférou dávnych dejín.

O grant z programu „Obce bližšie k vám“ sa mohli uchádzať samosprávy ako aj miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov. Žiadosti vyhodnotila nezávislá komisia ktorá zložená z odborníkov v oblasti financovania miest a obcí, zo zástupcov neziskového sektora a z odborníkov na ochranu kultúrnych pamiatok. Na jeden projekt bolo možné získať až 7 500 eur.

Zoznam podporených projektov nájdete na : http://www.nadaciapontis.sk/clanok/tradicie-atrakcie-i-zelene-miesta-na-oddych-obohatia-zivot-v-nasich-obciach/1003

https://zazriva.com/?podujatie=grantovy-program-%E2%80%9Eobce-blizsie-k-vam%E2%80%9C-pomoze-zrekonstruovat-aj-kostolik-v-zazrivej

Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej