Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2017

Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2017