Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2013

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2013 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF  pod článkom oznamu.

 

Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov:

–          Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté)

–          Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb

–          Plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok

–          Plastové hračky a plastové kuchynské predmety bez kovových častí

–          Plasty spolu s obalmi Tetrapak  od mlieka a džúsov

–          Plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá (bez kovových rúčok,)

–          Polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky – „igelitky“

PET fľaše prosíme stlačiť na minimum, plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu!

 

Čo nepatrí do plastov:

–           Silne znečistené PET fľaše zeminou, olejom, potravinami, farbou

–           Plastové obaly od motorového oleja

–           Polystyrén penový, polystyrénové tácky

–           Všetky výrobky z PVC – časti vodovodných potrubí, PVC podlahová krytina

–           Plastové časti automobilov – hlavne nárazníky, svetlomety, interiér

–           Laminát – zvyšky podlahovej krytiny a obkladov

–           Plastové časti elektrospotrebičov – kryty, káble,…

–           Sanita – záchodové dosky, misy

Tieto odpady vkladáme do zmesového komunálneho odpadu

Harmonogram vývozu odpadu 2013  – PDF