Hľadá sa najkrajšia fotografia nášho územia

Vážení priatelia, nadšenci fotografie, fotografi!
Miestna akčná skupina Terchovská dolina ako každý rok aj v tom aktuálnom (2024) hľadá najkrajšiu fotografiu zo svojho územia.
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád fotí. Na výber je až sedem rôznych kategórií. Víťazné fotografie z nášho územia nás budú reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.
Všetky ďalšie potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete tu: https://www.mas-td.sk/najkrajsia-fotografia-z-uzemia-mas-2024-2/

Prihláška fotosúťaž MASTD 202424

Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:
Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty)
Naše tradície (remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS)
Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
Naše „Naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS)
Život v našej MAS (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS)
Naše kroje (ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň)

Reprezentatívne fotografie z nášho územia nám zasielajte najneskôr do 14.06.2024 (piatok) vo formáte .jpg, veľkosť min. 1,5 MB, e-mailom na adresu: info@mas-td.sk s prihláškou do súťaže. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR. Hlasovanie bude následne prebiehať elektronicky.