INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

INFORMÁCIA  o čase a mieste konania voľby  prezidenta Slovenskej republiky

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec Zázrivá

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v sále v kultúrnom dome Zázrivá – Stred 139

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

osada Biela
osada Stred
V Zázrivej
Dátum: 31.1.2014

 


INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec Zázrivá

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je:

volebná miestnosť v prísálí v kultúrnom dome Zázrivá – Stred 139

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

osady Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská, Plešivá
V Zázrivej
Dátum: 31.1.2014

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky