Jarné upratovanie – poďakovanie

Jarné upratovanie – zbieranie smetí popri miestnych cestných komunikáciách

Z príležitosti „ Dňa Zeme“, naša obec organizovala dňa 26.4.2013 čistenie odpadkov v okolí
cestných komunikácií a potokov v našich osadách. Tejto dobrovoľnej akcie sa aj tento rok zúčastnili žiaci Základnej školy – 79 žiakov a 4 učitelia ako pedagogický dozor, pracovníci menších obecných služieb 10 ľudí.
Nazbieralo sa neuveriteľných 292 vriec odpadu, t.j. 4 veľkokapacitné kontajnery. Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto čistenia, dúfame, že pre školákov to malo aj výchovný charakter.
Zároveň prosíme všetkých našich spoluobčanov, aby odpadky neodhadzovali voľne do prírody ale do príslušných kontajnerov, v prípade potreby do veľkokapacitných kontajnerov v zbernom dvore, ktorý je voľne prístupný každý deň.
Všetkým zúčastneným patrí ešte raz veľké poďakovanie.

Jarné upratovanie – zbieranie smetí popri miestnych cestných komunikáciách

Jarné upratovanie – zbieranie smetí popri miestnych cestných komunikáciách