Kniha a jej význam

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala 22.2.2015 podujatie pre deti z materskej školy. Témou  podujatia bola Kniha a jej význam – čítam si pre svoje potešenie. S deťmi sme hovorili, aký význam majú knihy v živote človeka, čo to znamená čítať si pre vlastné potešenie. Cieľom podujatia bolo poukázať na kontakt bieleho papiera s písmenkami a aká  je  kniha dôležitá pre ich detstvo. Ideálne je, keď dieťa vidí svoju mamu a ocka čo najčastejšie s knihou v ruke, aby nám čítanie prinášalo radosť. Deti, ktoré veľa čítajú sa veľa dozvedia, rozširujú si slovnú zásobu, predstavivosť, pracujú s fantáziou, prežívajú empatiu, zažívajú zábavu a možno sa upokoja v dnešnom uponáhľanom svete. S deťmi sme si vysvetlili pojmy knižnica, kniha a  jej vznik, spisovateľ, ilustrátor, kníhkupectvo. Hovorili sme, ako treba  šetrne zaobchádzať s knihou, čo je leporelo, aký rozdiel je medzi básničkou a rozprávkou.
I keď náš život sprevádzajú rôzne zážitky, pri čítaní kníh dieťa môže prežiť mnoho zážitkov a tým obohatiť svoje vnútro. My veríme, že zážitky, ktoré počas nášho stretnutia deti prežili zanechajú v nich mnoho pekných chvíľ.

Kniha a jej význam