Kolo nás – sčítanie krojovaných

Kolo nás – sčítanie krojovaných

Oblečte si kroj a prijdite do Zázrivej na sčítanie krojovaných –  21.7.2013.

13:00 hod.   Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej
14:00 hod.   Ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných a zápis do kroniky

Kolo nás – sčítanie krojovaných