Kompletné výsledky komunálnych volieb konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej

Voľby komunálnych volieb konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej 

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1068 1012 2080
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 592 527 1119
Počet odovzdaných obálok 591 527 1118
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 569 511 1080
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 560 512 1072

   

Výsledky volieb pre voľbu starostu obce konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej 

Meno a priezvisko Politická strana okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
1. Michael Bennett HLAS – sociálna demokracia 43 33 76
2. Anton Hakáč, Mgr. Republika 2 10 12
3. Radoslav Kubiš NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 19 19 38
4. Matúš Mních, JUDr. SMER – sociálna demokracia 496 450 946

 

Výsledky volieb pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Obce Zázrivá konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej

p.č. meno a priezvisko politická strana okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
1. Janka Pazderová SMER – sociálna demokracia 235 214 449
2. Peter Štyrák SMER – sociálna demokracia 255 190 445
3. Stanislav Žúbor SMER – sociálna demokracia 240 161 401
4. Miroslav Chudaš SMER – sociálna demokracia 204 195 399
5. Henrieta Gaššová Kresťanskodemokratické hnutie 192 157 349
6. Miroslav Macek, Ing. Nezávislý kandidát 190 155 345
7. Ferdinand Otruba Nezávislý kandidát 215 126 341
8. Igor Žúbor, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 194 146 340
9. Jozef Jurík, Bc. Nezávislý kandidát 179 147 326
10. Martin Pollák, Ing. Nezávislý kandidát 170 129 299
11. František Žúbor, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 155 125 280
12. Boris Mních SMER – sociálna demokracia 130 133 263
13. Peter Fedor SMER – sociálna demokracia 145 91 236
14. Mária Záňová, Bc. Kresťanskodemokratické hnutie 121 111 232
15. Michal Karcol SMER – sociálna demokracia 127 100 227
16. Marta Foltínová SMER – sociálna demokracia 108 105 213
17. Ján Žúbor SMER – sociálna demokracia 104 92 196
18. Veronika Zaťková Kresťanskodemokratické hnutie 92 64 156
19. Michael Bennett HLAS – sociálna demokracia 55 27 82
20. Radoslav Kubiš NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 39 20 59
21. Anton Hakáč, Mgr. REPUBLIKA 20 28 48

Kompletné výsledky komunálnych volieb konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej vo PDF forme na stiahnutie