Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov

Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou,
nech rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej.
Nech vám zaželajú i v mene našej obce tie najkrajšie veľkonočné sviatky.

Nech pán požehná tieto vaše sviatočné dni
a nech vám dá veľa nádeje pre nový začiatok.
Nech vás tieto dni naplnia radosťou, úspechom a šťastím.
Želáme vám krásnu Veľkú noc.

Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.