Krížová cesta prostredníctvom miestneho rozhlasu

Milí veriaci,
duchovný otec našej farnosti nás všetkých pozýva k súkromnej modlitbe krížovej cesty na Veľký piatok o 9:00 hod., ktorá bude vysielaná prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Každý, kto sa chce pripojiť, stačí keď bude doma, vo svojom dvore. Takto duchovne sa celá farnosť spojí v modlitbe.