Lesná zver ničí cintorín 

 

Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny stav opravou oplotenia cintorína.

Prosíme návštevníkov cintorína o zatváranie brán cintorínov, aby tak zamedzili vstupu lesnej zveri.

 

Zároveň upozorňujeme návštevníkov:

 – na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod.,

 

 

– vodiť psov na pohrebisko je zakázané,

 

 

 

– vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

 

 

Ďakujeme za pochopenie