LEZECKÉ CENTRUM

LEZECKÉ CENTRUM

Lezecký nadšenci v spolupráci z obcou Zázrivá plánuje zrealizovať lezecký areál pri budove materskej školy.  Podhorská obec Zázrivá je turisticky vyhľadávanou lokalitou v nadregionálnom meradle. Podhorský až horský okolitý terén je predurčený na vysokohorskú turistiku a lezenie.

V obci chceme využiť súčasné nevyužité priestory materskej školy v centre obce na vybudovanie multifunkčného lezeckého centra pre všetky vekové a výkonnostné kategórie nielen pre miestnu mládež a deti, ale aj návštevníkov a turistov. Na Orave nie je tohto charakteru vybudované centrum, pritom však záujem o tento adrenalínový druh športu a aj životného štýlu narastá vo všetkých vekových kategóriach.

Zrealizovanie lezeckého centra skvalitní a rozšíri ponuku trávenia voľného času a rekreácie so širokým dopadom na oblasť Oravy a v neposlednom rade zatraktívni verejný priestor v centrálnej zóne obce.

V rámci podanej žiadosti Programu obnovy dediny na rok 2016, sa jedná o prvú etapu realizácie lezeckého centra, kde bude vybudované nutné prestrešenie priestoru – zemné práce, tesárske práce.

LEZECKÉ CENTRUMLEZECKÉ CENTRUM

LEZECKÉ CENTRUM

LEZECKÉ CENTRUM

LEZECKÉ CENTRUM

http://www.a02.sk/?portfolio=umela-lezecka-stena-zazriva

Lezecká stena - bola finančne podporená z POD

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny v roku 2016