Marec Mesiac Knihy

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala 4. marca 2015 podujatia pre žiakov základnej a materskej školy. Škôlkari  sa potešili hlasnému čítaniu O snehovej vločke a básničkám pre najmenšie deti na ktorých vyrástli už celé generácie malých chlapcov a dievčat. Boli to básne plné rytmu, rýmu a jemného humoru.
Pre žiakov 4. a 5. ročníka  to bolo čítanie z knihy Mimi a Líza. Príbehy o dvoch dievčatách, kde jedna má oči stále zatvorené a druhá ich má dokorán. Mimi, ktorá žije vo svete so zatvorenými očami spolu s neposednou Lízou spoznávajú susedov a prežívajú dobrodružstvá. Pre starších žiakov to bola čitateľská dielňa od Milana Rúfusa – Popoluškine šaty zo zbierky Lupienky z jabloní. Od Rojčeka Františka to bol Veršostrojček -nezvyčajné básnické dobrodružstvá –  tvorivé písanie a skladanie básní prostredníctvom rôznych spojení, ktoré si deti vybrali. Záver podujatia mal názov Aline sladké príbehy spojený s tvorivým písaním a zábavnou čitateľskou dielňou.
Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v bežnom i študentskom živote . Návšteva knižnice prispela aj k získaniu nových poznatkov z oblasti literatúry.

Marec Mesiac Knihy