Matej Hlbočan a jeho tvorba

Kováč Otruba from Matej Hlbočan on Vimeo.
Dokument vznikol ako semestrálna práca na predmet Audiovizuálna tvorba. Autor Matej Hlbočan chcel videom ozrejmiť divákovi biografiu a výrobu kovaných predmetov mladého kováča Petra Otrubu, ktorý žije v Zázrivej

Lezecká stena Zázrivá from Matej Hlbočan on Vimeo.
Hlavným podnetom pri vizualizácii a výrobe bolo zviditeľnenie a vystavenie audiovizuálnej identity pre lezeckú stenu v Zázrivej. Zadanie obsahovalo vytvorenie krátkeho minútového shotu, ktorý má divákovi ozrejmiť vnútorné prostredie lezeckej steny spojené s aktivitami, ktoré sa v nej vykonávajú.