medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas Pravdy“

Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín.
Vysielanie sa uskutoční na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete.
Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a ekologickej krízy, ale aj o reálnych východiskách.

 

Kľúčové témy konferencie:

  • Aká je skutočná klimatická situácia na planéte?
  • Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
  • Prečo sa napriek medzinárodným dohovorom a dohodám, ktorých oficiálnym cieľom je obmedziť klimatické zmeny, klíma naďalej rýchlo mení?
  • Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?
  • Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?
  • Aké sú ekologické dôsledky nepremysleného spotrebiteľského konania ľudí?

 

Dňa 24. júla 2021 sa uskutočnila predošlá medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už  každého“ so simultánnym tlmočením do 72 jazykov.

https://youtu.be/B9RiicTdJsM

Od predošlej konferencie pozorujeme ako sa zrýchľuje progresia klimatických zmien. Denne sú registrované nezvratné zmeny na planéte. Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnom stave našej planéty? Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnej príčine zmeny klímy? Hľadáme príčinu zhoršujúcich sa problémov? Vidíme skutočné príčiny prebiehajúcich udalostí?

Konferencie sa zúčastnia osobnosti verejného života, výskumníci, vedci a odborníci z rôznych oblastí a  podelia sa o svoje názory na príčiny zhoršujúcej sa klimatickej a environmentálnej krízy.

Snažíme sa upozorniť ľudstvo na skutočné problémy, aby sme mohli spoločne zastaviť hroziacu katastrofu. Žiadne hranice, žiadne múry nezastavia zmenu klímy. Katastrofu planetárneho rozsahu môže zastaviť len vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť je našou jedinou šancou na prežitie. Každý musí počuť poplašné zvonenie pred blížiacim sa ohrozením ľudstva. Každý musí uvidieť nevyvrátiteľné fakty a dôkazy o blížiacich sa katastrofách. Nastal čas Pravdy!

Na tejto konferencii očakávame každého človeka, ktorý nie je ľahostajný k svojmu osudu, k osudu svojich detí, svojich blízkych, k osudu celého ľudstva! Dnes neexistuje nič dôležitejšie než informácie o tom, ako má naše ľudstvo prežiť a ako zachrániť našu planétu. Nesmieme  sa báť špiny, musíme ju odhaľovať. Pravda očisťuje. Pravda zjednocuje! Pravda dáva šancu na život!

Pridajte sa 4. decembra 2022 k online konferencii „GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS PRAVDY”. Teraz záleží na každom, ako rýchlo sa ľudia dozvedia Pravdu a zjednotia sa. Budúcnosť ľudstva je vo Vašich  rukách! https://youtu.be/8DIt2jqXo4A

Viac informácií na www.tvorivaspolocnost.sk