Mesiac úcty k starším

Obec Zázrivá pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizuje stretnutie pre našich starkých dňa 9.10.2023 t. j. v pondelok .

Program sa začne svätým ružencom pred svätou omšou vo farskom kostole. O 11:00 hod. bude pre týchto našich starkých odslúžená svätá omša. Po skončení sv. omše bude pripravený program v kultúrnom dome. Úvod bude patriť krátkemu príhovoru starostovi JUDr. Matúšovi Mníchovi a potom Vás pozývame na kultúrny program , v ktorom sa predstavia žiaci Materskej školy a Základnej školy v Zázrivej.

Po ukončení kultúrneho programu bude pripravené malé občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.