Mesiac Úcty k starším 2023

Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk, ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Darmo pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie. Dve pravdy, ktorá z nich je pravdivejšia? Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí, že je taká, akú ju vníma on sám.

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku, čo však nezastaví, nikdy nespomalí, je čas. Najmä v starobe si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi. Spomíname na dni, keď sme vstupovali do manželstva, kedy sme položili základ svojím rodinám. Sú to spomienky jasné, čisté a slnečné. Chceme Vám pripomenúť, že na Vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú ste vykonali. Väčšina z Vás ste už na zaslúženom odpočinku, mnohí z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate vychovávať vnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Úcta , láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie starších by sa mali premietať v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po statočne vychovanej práci budeme aj my potrebovať pomoc druhých tak isto, ako ju starší ľudia potrebujú dnes.

Aj obec Zázrivá pri tejto príležitosti Mesiaca úcty k starším organizovala stretnutie pre našich starkých dňa 09.10.2023. Program sa začal svätým ružencom pred svätou omšou vo farskom kostole. O 11. hodine bola pre týchto našich starkých odslúžená svätá omša. Po skončení sv. omše sa naši najstarší občania presunuli do kultúrneho domu, kde sme pokračovali programom . Úvod patril krátkemu príhovoru starostovi JUDr. Matúšovi Mníchovi a nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci Materskej školy v Zázrivej a Dianka Mäsiarová zo Základnej školy v Zázrivej. Po ukončení kultúrneho programu bolo zúčastneným podané občerstvenie a to koláče, chlebíky, káva a čaj. Podujatia sa zúčastnili aj klienti z Domu Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej a klienti z Domova dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých z Havranej.

Touto cestou Vám chceme ešte raz poďakovať za celoživotnú prácu a v mene celej obce zaželať veľa zdravia, radosti a životného optimizmu a zo srdca Vám popriať , aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Nech je Váš život naplnený dobrým zdravím, Božím požehnaním a spokojnosťou.