Mesiac úcty k starším

Letné dni sa pominuli a pomaličky prichádza október. Príroda začína hýriť najkrajšími farbami jesene. Zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa však vytráca zelená a nahrádza ju sivá. Tak nejako sa aj človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života.

Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných teplých lúčov slniečka a postupnej prípravy na zimu. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom, či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života.

Aj ľudský život predstavuje knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že Vaše deti už majú svoje vlastné deti a vnúčatá , ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom.

Aj obec Zázrivá pri tejto príležitosti Mesiaca úcty k starším organizovala stretnutie pre našich starkých dňa 24.10.2022.

Program sa začal svätým ružencom pred svätou omšou vo farskom kostole. O 11. hodine bola pre týchto našich starkých odslúžená svätá omša. Po skončení sv. omše sa naši najstarší občania presunuli do kultúrneho domu, kde sme pokračovali programom . Úvod patril krátkemu príhovoru starostovi JUDr. Matúšovi Mníchovi a nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci Materskej školy v Zázrivej, Fsk Kýčera a Oravskí richtári. Po ukončení kultúrneho programu bol zúčastneným podaný teplý obed , malé občerstvenie, káva a čaj. Obed nám pripravila jedáleň pri Základnej škole v Zázrivej , za čo im chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať. Podujatia sa zúčastnili aj klienti z Domu Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej a klienti z Domova dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých z Havranej.

Touto cestou Vám chceme ešte raz poďakovať a zaželať veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech roky, ktoré máte pred sebou prežívate obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni Vášho zrelého veku prepletené Božím požehnaním a vďačnosťou nás všetkých a Vaša jeseň života nech je krásna, pokojná a srdečná.