Miestna knižnica – OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Miestna knižnica Zázrivá, Stred 149, 027 05 Zázrivá, oznamuje zmenené

OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok 12:00 – 15:00
Utorok 12:00 – 15:00
Streda 12:00 – 15:00
Štvrtok 12:00 – 15:00
Piatok 12:00 – 15:00

knižnica, kultúrny referent:
Mgr. Anna Otrubová
043/58 96 138
kniznica@zazriva.com
kultura@zazriva.com