MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

Krásne a požehnané sviatky
praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva24
a pracovníci obce Zázrivá.