Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023

Priatelia, nadšenci fotografovania, fotografi z územia MAS Terchovská dolina!

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje v poradí 13. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2023 a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa z fotografiou z územia MAS Terchovská dolina, reprezentovať tak náš región, tiež vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:
Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty)
Naše tradície (remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS)
Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
Naše „Naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS)
Život v našej MAS (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS)
Naše kroje (ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň)

Reprezentatívne fotografie z nášho územia nám zasielajte najneskôr do 19.06.2023 (pondelok) vo formáte .jpg, veľkosť min. 1,5 MB, e-mailom na adresu: info@mas-td.sk s vyplnenou Prihláškou do súťaže. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR. Hlasovanie bude následne prebiehať elektronicky.

Prihláška na fotosúťaž 2023 – link na stiahnutie

Aktuálne informácie na :  https://www.mas-td.sk/najkrajsia-fotografia-z-uzemia-mas-2023/