Najkrajšie riekanky

Najkrajšie riekanky

V predvianočnom období sa Obecná knižnica v Zázrivej zapojila do súťaže, ktorú organizovalo vydavateľstvo Fragment. Bola to Vianočná súťaž o najkrajšie riekanky. Spolu s deťmi sme vyhotovili dva plagáty, ktoré sme zaslali do vydavateľstva Fragment. Pre deti, ktoré sa súťaže zúčastnili bolo veľkým zážitkom a prekvapením, keď sme získali od vydavateľstva Fragment diplom, knihy a malé upomienkové darčeky.

Súťažiaci boli ocenením povzbudení a  uvedomili si, že v konečnom dôsledku aj takéto aktivity dávajú zmysel. Víťazom blahoželáme a dúfame, že ocenenia sa stanú motiváciou aj pre ostatné deti.

Najkrajšie riekanky