Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K

VIAC AKO NI(C)K je linka pomoci pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým si môžu o tom pohovoriť. Násilie na deťoch má viaceré formy. Patrí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, zanedbávanie atď. Na nás sa môžeš obrátiť aj keď nemáš istotu, či to, čo zažívaš, je násilie.

Poskytujeme pomoc bezplatne formou chatu a e-mailom. Nemusíš sa teda obávať, že by si Ty alebo niekto iný musel za chat či odpoveď na e-mail niečo zaplatiť.

Sme tu pre Teba 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To znamená, že kedykoľvek sa budeš chcieť porozprávať o tom, z čoho máš strach, čo nemáš rád, čo Ti ubližuje alebo s čím si nevieš rady, sme tu pre Teba. Stiahni si aplikáciu ( Android google play , Iphone apple top ) alebo klikni na ikonu v pravom dolnom rohu a napíš nám čo ťa trápi.

Ak nechceš o svojom probléme chatovať online, môžeš o ňom napísať a poslať nám e-mail na pomoc@viacakonick.gov.sk. Najneskôr na druhý deň Ti príde odpoveď.

Na linke pracujeme viacerí konzultanti a počas dňa sa v službách striedame, preto sa môžeš časom zoznámiť s viacerými z nás

 

Možno máš pochybnosti o tom, či môžeš o svojom probléme otvorene hovoriť bez obáv, či o tom nemusia vedieť najskôr rodičia. Ak rodičom dôveruješ a cítiš sa pri nich v bezpečí, porozprávaj sa o svojom probléme v prvom rade s nimi. V prípade, že nevieš, ako sa máš o svojom probléme rozprávať s rodičmi alebo sú to práve rodičia, o ktorých máš obavy, alebo sa doma deje niečo, čo Ti ubližuje, neváhaj sa obrátiť na nás. Každé dieťa má právo požiadať o pomoc aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa o neho stará.

Súkromie
Ak požiadaš o pomoc cez chat alebo e-mail, Tvoja IP adresa, telefónne číslo a prípadne iné údaje, ktoré poskytneš, bude linka zaznamenávať. Narábame s nimi ako s dôvernými osobnými údajmi. Obsah chatu alebo e-mailu medzi Tebou a nami je tiež dôverný

Dôvera
Linku pomoci tvoríme my, konzultanti. Nikomu ďalšiemu o Tvojom probléme nehovoríme, iba ak by si o to Ty požiadal/a. Aby sme Ti ale mohli poskytnúť čo najlepšiu pomoc, musíme si medzi sebou vymieňať informácie. Je totiž možné, že budeš komunikovať s viacerými konzultantmi, keďže sa v službe striedame. To ale nie je porušením mlčanlivosti

 

Riešenia
Budeme sa snažiť pomôcť Ti v tom, čo Ťa trápi, budeme s Tebou hľadať možnosti a cesty vedúce k riešeniam Tvojho problému

 

Pomoc
V prípade, ak sa dozvieme o porušovaní práv dieťaťa, ak by bolo ohrozené Tvoje zdravie, život alebo zdravie či život niekoho z Tvojho okolia, sme povinní upozorniť zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, polícia, prípadne prokuratúra. Ak Ti názvy niektorých inštitúcií nie sú známe, nevadí. Je dôležité, že pomáhajú aj pri riešení zložitých problémov detí.

 

http://www.detstvobeznasilia.gov.sk/