NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017-2019

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu

 

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu