NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2024

zazriva

 

Dokumenty NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2024 vo forme PDF po kliknutí na odkazy:

Príjmová časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu