NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Príjmová časť rozpočtu v PDF

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Výdavková časť rozpočtu v PDF