Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. …./2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. …./2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na stiahnutie vo forme PDF