NÁVRH – VZN č. 14 – 11/2024, o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

NÁVRH – VZN č. 14 – 11/2024, o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

Zverejnené 03.06.2024

Zvesené XX.XX.2024

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 30.05.2014