NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá

NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie