Novoročné neformálne stretnutie subjektov CR a podnikateľov

Starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních pozýva na Novoročné neformálne stretnutie subjektov CR a podnikateľov, ktoré sa uskutoční 23.1.2013, t.j. streda o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej vo veľkej zasadačke. Na stretnutí spoločne vyhodnotíme predchádzajúci rok, stanovíme ciele pre rok 2013, oboznámime Vás o pripravovaných hlavných kultúrnych podujatiach a pripravovaných zámeroch. Cieľom stretnutia je nadviazanie užšej spolupráce a zapojenie  podnikateľských subjektov do  spoločných zámerov v oblasti CR.

Srdečne ste vítaní, tešíme sa na Vašu účasť.