Nulté stretnutie nositeľov mena Karcol

Z historických prameňov je zistené, že meno Karcol sa objavuje už od vzniku našej obce Zázrivá a v súčasnosti je to najrozšírenejšie priezvisko v dedine. Nositelia tohto mena sú roztrúsení po dedinách a mestách nielen na Slovensku ale aj v rôznych kútoch sveta. Už dlhšie rezonuje myšlienka zorganizovať stretnutie držiteľov priezviska Karcol, podobne ako sa stretávajú napr. Medvecký v Tvrdošíne, Tomkovci v Turci alebo Novákovci v Čechách. Pozývame Vás všetkých ktorí majú, prípadne mali za slobodna priezvisko Karcol – Karcolová na nulté – skúšobné stretnutie Karcolovcov na nedeľu 20.7.2014 počas konania podujatia Zázrivské dni 2014 súbežne z programom o 14:00 „Kolo nás?“ sčítanie krojovaných, kde sa zapíšeme do kroniky obce.

Nulté stretnutie nositeľov mena Karcol

Návrhy a pripomienky môžete zasielať na email alebo aj osobne u Miroslava Karcola 0911 281 692, miroslav.karcol@centrum.sk a Karola Karcola, 0915 866 382 karol.karcol@gmail.com

Nulté stretnutie nositeľov mena Karcol