Obec Zázrivá organizovala detský vzdelávaco – turistický  denný tábor od 24.07.- 28.07.2023

Obec Zázrivá organizovala 2. detský denný vzdelávaco-turistický tábor od 24.07. – 28.07.2023  v čase od 7:30 do 15:00 v obci Zázrivá so základňou v kultúrnom dome a to  pre deti vo veku 6 – 11 rokov. Zážitkový vzdelávací tábor bol venovaný turistike, spoznávaniu našich prírodných krás, našich zvyklostí, remesiel a tradičného spôsobu bežného  života na dedine. Účastníci tábora sa mali možnosť dozvedieť veľa o tradičnom živote na dedine a všetko si vyskúšať. Pre deti boli každý deň pripravené zaujímavé turistické výlety v našom okolí, spojené s exkurziami vedené animátormi, odbornými lektormi z rôznych oblastí vidieckeho života ako rezbárstvo, zvonkárstvo, včelárstvo, výroba mliečnych výrobkov ako aj orientačný beh s pomocou mapy.  Počas pobytu deti mali postarané o obed a pitný režim.

Hneď v prvý deň  ráno nasledovalo privítanie detí. Dopoludnie patrilo návšteve  rezbára  Martina Zaťku v Bielej, ktorý deťom predviedol a ukázal ako sa s drevom pracuje a koľko práce treba vynaložiť na vyrezanie sovičky. Na záver návštevy deti dostali od neho na pamiatku  malé drevené sovičky. Od Martina Zaťku sme sa zastavili u nášho zvonkára Stanislava Otrubu. Taktiež deťom priblížil výrobu zvoncov, predstavil prácu v kováčskej dielni. Deti obdaroval podkovičkami.  Cesta späť viedla cez vrch a to s krásnym výhľadom zo zvonice v Bielej. Popoludní  sme sa presunuli  do Jánošíkovho dvora v Petrovej. Tu nás čakali ovocné nápoje a pizza. Pobyt v tomto dvore sme zakončili hraním golfu.

Nasledoval druhý deň, ktorý začal návštevou Agroturistiky u Pána Ondreja Boronču v Havranej. V gazdovskom dvore obklopenom lúkami, potôčikmi a lesom okrem čarovnej prírody nám na dvore robili spoločnosť zvieratká ako kone, prasiatka, zajačiky, psíkovia a mačičky, ktorým sa  deti potešili. Každé z detí si vyskúšalo jazdenie na koni. V závere návštevy  sa nám naskytol prekrásny pohľad z vyhliadkového miesta  nad obcou  Havrania.  Nasledovala cesta do Hotela Havrania ležiaceho v tichom horskom prostredí našej obce Zázrivá. V hoteli nás pohostili výborným obedom a z terasy sme mali krásny výhľad  na Rozsutec  a ďalšie  vrchy Malej Fatry.  Na konci utorkového dňa nám pán Ing. Miroslav Macek spravil prednášku a porozprával o  tradičnom včelárstve.

I keď streda bola upršaná ale bola   doslova nabitá  programom plný ukážok výrobkov z mlieka, zážitkov, radostí  a dobrôt. Tento deň patril návšteve ovčej farmy Syrex na Rovnej Hore u  rodiny Volekovej. Najskôr to bola návšteva hospodárskeho dvora, samozrejme zvieratká, ktoré sa našim deťom podarilo pri troche šťastia pohladkať a nakŕmiť. Deťom sa páčila jazda na koni, Keďže bolo nepriaznivé počasie ale predsa  každé dieťa malo možnosť vyskúšať si jazdu na koni. Nasledovala návšteva  salaša Zázrivá v krásnom prostredí Malej Fatry pod Malým Rozsutcom. K zážitkom patrila ukážka  výroby zázrivských pochutín, živá ukážka ručnej výroby Zázrivského korbáčika.Záver  návštevy v tomto salaši  bol spojený s výborným obedom a občerstvením. Stredajší deň sme ukončili besedou  s pánom Marekom  Plančom o ochrane potokov, rýb  a budovaní kaskád v našich potokoch. Účastníci tábora  mali možnosť vidieť vypúšťanie živých rýb do zázrivského potoka.

Metoda Maceka sme navštívili u neho doma – v Záchrannej stanici a ekocentre Zázrivá vo štvrtok   v najväčšej záchrannej stanici u nás, ktorú vybudoval za domom na svojom vlastnom pozemku. Porozprával nám ako  už od detstva  chcel robiť niečo zmysluplné so zvieratami – zachraňovať ich. Záchranná stanica, ktorú sa mu podarilo vybudovať je jeden zo splnených snov. Za svoj život zachránil už viac ako dvetisíc poranených zvierat. Nájdete u neho výra, ktorého zranilo elektrické vedenie, zablúdeného emu,  aj holuba, ktorý narazil do okna. Rozdiely medzi životmi nerobí, snaží sa pomôcť všetkým. Vyrozprával nám o zvieracích príbehoch so šťastným koncom, o vyše  20-ročnom fungovaní stanice,  aj o plánoch na jej rozšírenie, a tiež o tom, ako by sa dal zefektívniť náš systém záchranných staníc. Štvrtkový deň sme  spojili s turistikou z Doliny cez Kotelnice  do Slnečného dvora, ktorý sme ukončili obedom a hrami na skákacích atrakciách.

Ani sme sa nenazdali a bol tu piatok – športový deň, i keď opäť trochu upršaný. Tento deň nám spríjemnili a navštívili nás   pracovníčky ÚPSVaR Dolný Kubín a to  Mgr. Lucia Zelenáková Zdražilová a Mgr.  Iveta Fedorová  z  Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny z Dolného  Kubína, ktoré pracujú ako koordinátorky v rámci  pomoci a podpore detí pred  násilím. Bol to čas vyplnený športovými hrami,  zaujímavým rozprávaním, kreslením a tvorivými dielňami. Nasledoval orientačný beh pod vedením Slávky Olešovej a Lenky Lášticovej Mackovej. Najskôr prebiehala inštruktáž v kultúrnom dome , náuka práce s mapou a kompasom v teréne. Deti oboznámili ako sa pohybovať a pracovať  s mapou,  ako hľadať jednotlivé stanoviská a kontroly, ako vlastne označiť, že sme na tej kontrole boli. Piatkový deň sme zakončili opekačkou.

Na pamiatku deti dostali pár darčekov, drevené sovičky od Marina Zaťku, fľašu na vodu od obce Zázrivá, podkovičky pre šťastie od rodiny zvonkára Stana Otrubu, svojpomocne vyrobene darčekovo zabalené syrové výrobky od firmy Syrex a magnetky, nálepky, manuál ako postupovať pri nájdení zraneného zvieraťa z rehabilitačnej stanice rodiny Meda Maceka. 

Touto cestou sa chceme v mene všetkých detí veľmi pekne poďakovať obci Zázrivá, všetkým  animátorom, lektorom, rodinnej  firme Volekovcov –  Syrex, Penziónu  Slnečný dvor, Metodovi Macekovi, rodine Stanislava Otrubu, Martinovi Zaťkovi, Marekovi Plančovi, Miroslavovi Macekovi, Ivete Fedorovej, Lucii Zelenákovej Zdražilovej, Slávke Olešovej, Lenke Lášticovej Mackovej, Ondrejovi Borončovi  a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na tomto krásnom pobyte detí. Prázdniny sa čochvíľa  skončia a my veríme, že pobyt detí v našom letnom tábore prispel k lepšej psychickej pohode plnej nových zážitkov, aktivít  a zručností v prítomnosti kamarátov. Dovidenia kamaráti ! 🙂