Ochrana bytov, rodinných domov a rekreačných objektov

Najväčší podiel trestných činov je zisťovaných v oblasti majetkovej kriminality, ide o krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov.

Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v podstate ich všetci poznáme:
* nikdy nenechávajte kľúče pod rohožkou, ani na inom mieste pred vchodom do bytu, zlodej ich vždy nájde,
* pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď vymeňte zámky dverí,
* uvádzajte na zvončeky, schránky a dreve svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov, láka to zlodejov,
* prevencia proti vlámaniu začína dobre zamknutými dverami, a preto vždy dôkladne skontrolujte dvere i okná, či sú zatvorené, pretože najčastejšie miesta vstupu zlodeja do bytu sú práve dvere a okná, bezpečnostné dvere sú pre zlodeja takmer neprekonateľnou prekážkou,
* skôr ako otvoríte neznámemu, presvedčte sa, kto je za dverami (použite panoramatický priezor, bezpečnostnú retiazku),POLICAJNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pred odchodom na dovolenku
* nezaťahujte rolety a žalúzie
* uschovajte cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky, alebo do domáceho trezoru,
* zapíšte si výrobné čísla elektroniky a iných cenností v byte, ktoré v prípade krádeže pomôžu polícii pri jej vyhľadávaní indentifikovaní a následnom vrátení majiteľovi,
* zverte kľúč od bytu príbuznému alebo spoľahlivému kamarátovi, ktorý bude váš byt pravidelne kontrolovať,
* nedajte zlodejom šancu a väčší obnos peňazí uložte do banky.