Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej službyPrečo darovat krv?
– darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
– darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek,
– darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,
– darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať…

 

Odber sa uskutočni – 11.2.2015 v čase od 8.00-11.00 hod v budove obecného úradu v Zázrivej – zasadačke.

Kto môže darovať krv?
Každý, kto:
–    má vek od 18 do 60 rokov;
–    váži viac ako 50 kg,
–    nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
–    je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
–    je aspoň 48 hodín po očkovaní,
–    počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing,
–    nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
–    neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom,
–    nie je nosičom HIV a nemal kon takt s HIV pozitívnou osobou,
–    nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?
–    večer a ráno piť čo najviac tekutín,
–    večer zjesť niečo ľahšia a diétnejšie,
–    pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
–    a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber?
–    vyplníte dotazník,
–    lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
–    odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
–    pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.

Kto môže darovať krv?
Každý, kto:
–    má vek od 18 do 60 rokov;
–    váži viac ako 50 kg,
–    nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
–    je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
–    je aspoň 48 hodín po očkovaní,
–    počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupu nktú r u, piercing,
–    nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
–    neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom,
–    nie je nosičom HIV a nemal kon takt s HIV pozitívnou osobou,
–    nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?
–    večer a ráno piť čo najviac tekutín,
–    večer zjesť niečo ľahšia a diétnejšie,
–    pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
–    a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber?
–    vyplníte dotazník,
–    lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
–    odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
–    pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby