Odovzdávanie protipovodňových vozíkov

Do Dolného Kubína v piatok 23.10.2015 zavítal minister vnútra pán Robert Kaliňák, aby tu dobrovoľným hasičom zo Žilinského kraja odovzdal protipovodňové vozíky. Z celkového počtu 38 protipovodňových vozíkov si odviezol jeden aj Dobrovoľný hasičský zbor zo Zázrivej.

Pán minister Kaliňák vo svojom príhovore ocenil prácu dobrovoľných hasičov a poprial im veľa úspechov. Primátor mesta Liptovský Mikuláš pán Ing. Ján Blcháč sa v mene všetkých dobrovoľných hasičov prihovoril a poďakoval sa. Pán minister osobne odovzdal kľúče a s každým sa chvíľočku porozprával.

Odovzdávanie protipovodňových vozíkov

Odovzdávanie protipovodňových vozíkov