Odstávka elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od: 20.02.2013 11:30 do: 20.02.2013 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše COM 3202180. z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia. Bez el. energie bude v obci Zázrivá časť Biela, Demkovska, Petrova a Rovná Hora.